Officials/Guests

Team Leaders / Officials / Guest

China
China /
Chief Judge
yang jin hua
YANG JinHua 6P
杨晋华
Chinese Taipei
Chinese Taipei /
Tead Leader
Chinese Taipei -YangYuChia
Yang Yu-Chia 6D
楊 佑 家
China
China /
Team Leader
China-Huang-YiZhong
HUANG YIZHONG 7P
黄奕中

Korea /
Team Leader
Korea-KimHyunghwan
Kim Hyunghwan 8D

Japan
Japan /
Team Leader
Japan-ShiungFeng
SHIUNG, FENG 7P
熊丰
singapore
Singapore /
Team Leader
Tan_Teng Chuan
TAN Teng Chuan

USA
USA /
Team Leader
USA-Jiang
Jiang Mingjiu 7P
江鸣久
Czezh Republic
Czech Republic /
EGF Team Leader
EGF-Hricova
Jana Hricova